Grąžinimo garantijos

GRĄŽINIMO GARANTIJOS

Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.

Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu ją grąžinant, apmoka Pirkėjas.

2 METŲ KOKYBĖS GARANTIJA

1. Garantijos sąlygos pradeda galioti nuo produkto perdavimo pirkėjui datos;

2. Pateikiant produktą garantiniam remontui pirkėjas privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą;

3. Produktą garantiniam remontui Pirkėjas turi priduoti tvirtoje, saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu produktas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;

4. Produkto gedimui nepasitvirtinus ar esant gedimams kuriems nėra taikoma garantija, Pirkėjas apmoka visas išlaidas susijusias su produkto transportavimu, gedimo nustatymu ir remontu;

5. Produktas keičiamas nauju arba grąžinami pinigai jeigu garantijos laikotarpiu atsiradusių gedimų negalima pašalinti;

6. Po garantinio remonto pabaigos Pirkėjas yra informuojamas apie galimybę atsiimti produktą. Jeigu Pirkėjas produkto neatsiima per 3 mėn. po garantijos remonto pabaigos, Pardavėjas turi teisę produkto nebesaugoti, ir gali ją utilizuoti.

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

a) Jeigu gedimai arsirado dėl žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ar kitų stichinių nelaimių;

b) Jeigu gedimai atsirado dėl produkto naudojimo nesilaikant instrukcijos;

c) Jeigu produktas po įsigyjimo buvo nukritęs ar sutrenktas;

d) Jeigu produktas buvo ardomas savavališkai be Pardavėjo sutikimo;

f) Jeigu produktas ir jo vidiniai komponentai užteršti, bei užterštos oro ar vandens judėjimo angos;

g) Jeigu produkto viduje dėl jo nepriežiūros susikaupė kalkių apnašos.

Garantinio grąžinimo forma

    Krepšelis
    Prisijungti

    No account yet?